Our times

by Shou

“Một ngày nào đó mình sẽ kêu Lưu Đức Hoa hát cho cậu nghe.”

Advertisements