Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu

by Shou

Du xuân, hạnh hoa thổi bay rợp đầu
Thiếu niên nhà ai trên đường, thập phần phong lưu
Thiếp nghĩ đem thân gả cho, trao cả một đời
Dẫu có bị bỏ rơi vô tình, cũng không tủi hổ

-Tư Đế Hương, Vi Trang

(dịch nghĩa: hieusol)

……..

pathetic enough?

Dẫu bị chàng vô tình lạnh nhạt, ta cũng không có khả năng thấy lòng tủi hổ…

Advertisements